Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji i Rozwoju
Warszawa, Światowida 51 lok. U9
Psycholog
Pierwsze spotkanie z psychologiem, konsultacja psychologiczna
50 min.
130 zł
Spotkanie diagnostyczne (ilość spotkań zależna od specyfiki diagnozy)
50 min.
150 zł
Wizyta domowa psychologa
60 min.
250 zł
Wizyta psychologa w placówce szkolnej / przedszkolnej
60 min.
250 zł
Sesja coachingowa z psychologiem
80 min.
250 zł
Sesja terapii indywidualnej dzieci / młodzież / dorośli
50 min.
120 zł
Konsultacja u psychoterapeuty
50 min.
150 zł
Psychoterapia
50 min.
150 zł
Psychodietetyk
Pierwsza konsultacja psychodietetyczna
50 min.
150 zł
Konsultacja psychodietetyczna - kontynuacja
50 min.
120 zł
Wizyta domowa psychologa
60 min.
250 zł
Biofeedback - trening koncentracji, pamięci, intelektu
Badanie diagnostyczne
2x 60 min.
300 zł
Trening biofeedback
55 min.
120 zł
Logopeda
Konsultacja z logopedą
50 min.
100 zł
Przesiewowy pakiet logopedyczny (KOLD Karta Oceny Logopedycznej Dziecka + KOSF Karta Oceny Słuchu Fonemowego + przesiewowe badanie otoskopowe)
ok. 60 min.
200 zł
Terapia logopedyczna
30/45/60 min.
60/90/120 zł zł
Masaż logopedyczny
15 min.
30 zł
Diagnoza logopedyczna
150 zł
Pedagog
Konsultacja z pedagogiem
50 min.
100 zł
Terapia pedagogiczna - reedukacja
50 min.
100 zł
Fizjoterapeuta
Konsultacja z fizjoterapeutą
50 min.
100 zł
Fizjoterapia
55 min.
100 zł
Terapia ręki
55 min.
100 zł
Diagnoza SI
3x60 min.
300 zł
Integracja sensoryczna
55 min.
100 zł
Gimnastyka korekcyjna
55 min.
120 zł
Masaż leczniczy
30 min
80 zł
Masaż leczniczy
45 min
130 zł
Wydawanie opinii, zaleceń, zaświadczeń
Przygotowanie indywidualnych zaleceń do pracy z dzieckiem
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii psychologicznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii pedagogicznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii logopedycznej
1 egz.
150 zł
Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na terapię / zajęcia grupowe
1 egz.
50 zł
Zajęcia grupowe
Jednorazowe wejście
Karnet miesięczny
Karnet 10 zajęć
Taekwondo
140 zł
Piłka nożna
140 zł
Gry i zabawy ruchowe
140 zł
Rytmika z logorytmiką
140 zł
Taniec mama i ja
200 zł
Taniec mama i 2 dzieci
300 zł
Arytmetyka mentalna
300 zł
Muzyka dla Smyka - zajęcia muzyczne 10 - 36 m-cy
140 zł
Muzyka dla Smyka - zajęcia muzyczne 4 - 8 lat
140 zł
Disco Kids
140 zł
Rozruszanki-zajęcia rytmiczno-sensoryczne 10-36 m-cy
140 zł
Choreoterapia i Muzykoterapia
180 zł
Grafomotoryka z el. terapii ręki
200 zł
Sensomotoryka 6-36 m-cy
165 zł
Ćwiczę z mamą - zajęcia sportowe z el. SI (dziecko + mama)
160 zł
Terapia ręki
200 zł
Rytmika z logorytmiką (1-3lat)
140 zł
Sensoplastyka 6 m-cy - 4 lata (samo dziecko)
165 zł
Sensoplastyka 6 m-cy - 4 lata (dziecko + opiekun)
165 zł
Sensoplastyka 6 m-cy - 4 lata (dwoje dzieci + opiekun)
330 zł
Joga dla dzieci
160 zł
Gimnastyka ogólnorozwojowa
140 zł
Zdrowy kręgosłup
160 zł
Taniec z elementami fitnessu
140 zł
ZUMBA mama i ja
225 zł
ZUMBA Kids
200 zł
Nauka gry na pianinie (30 min) - indywidualne
50 zł
400 zł
Treningi
Trening Umiejętności Społecznych - cykl 12 cotygodniowych spotkań trwających 90 min.
990 zł
Kwalifikacja TUS
130 zł
Trening Kontroli Złości - cykl 6 spotkań odbywających się co dwa tygodnie, trwających 60 min. dla uczestników lub absolwentów Treningu Umiejętności Społecznych
350 zł

Ta strona używa plików cookie