Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji i Rozwoju
Warszawa, Światowida 51 lok. U9
Psycholog i psychoterapeuta
Pierwsze spotkanie z psychologiem, konsultacja psychologiczna
50 min.
160 zł
Spotkanie diagnostyczne (ilość spotkań zależna od specyfiki diagnozy)
60 min.
160 zł
Wizyta domowa psychologa
60 min.
300 zł
Wizyta psychologa w placówce szkolnej / przedszkolnej
60 min.
300 zł
Sesja coachingowa z psychologiem
80 min.
300 zł
Sesja terapii indywidualnej dzieci / młodzież / dorośli
50 min.
150 zł
Konsultacja u psychoterapeuty
50 min.
180 zł
Psychoterapia
50 min.
170 zł / 180 zł
Psychoterapia par/rodzinna
60/90 min.
200/270 zł
Doradztwo zawodowe
50 min.
140 zł
Badanie diagnostyczne
2x 50 min.
350 zł
Trening biofeedback
50 min.
130 zł
Trening metodą Warnkego
Diagnostyka metodą Warnkego (konsultacja z rodzicem, omówienie diagnostyki oraz dokument potwierdzający diagnozę)
90-120 min.
320 zł
Diagnoza sensomotoryczna (w cenie dokument potwierdzający diagnozę sensoryczną i grafomotoryczną oraz zalecenia do terapii)
90 min.
180 zł
Trening podstawowy Warkego z terapeutą
45-60 min.
120 zł
Trening podstawowy Warkego z terapeutą - pakiet
10 sesji
1 100 zł
Trening indywidualny z Brain Boy (wypożyczenie sprzętu do domu na 2 tygodnie)
200 zł
Sensomotoryka z elementami grafomotoryki i terapii ręki
50-60 min.
130 zł
Sensomotoryka - pakiet
10 zajęć
1 100 zł
Trening słuchowy SAS
Konsultacja i kwalifikacja: online lub stacjonarnie (podstawowa audiometria)
60-90 min.
150 zł
Trening w gabinecie połączony z terapią ręki, grafomotoryką, terapią zajęciową
50-60 min.
130 zł
Trening testowy
100 zł
Trening pełny
1 350 zł
Trening uzupełniający
500 zł
Logopeda
Konsultacja z logopedą
30/50 min.
100/150 zł
Terapia logopedyczna
30/45/60 min.
80/120/150 zł
Masaż logopedyczny
15 min.
30 zł
Diagnoza logopedyczna
160 zł
Pedagog
Konsultacja z pedagogiem
60 min.
140 zł
Terapia pedagogiczna - reedukacja
60 min.
140 zł
Fizjoterapeuta
Konsultacja z fizjoterapeutą
60 min.
140 zł
Fizjoterapia
55 min.
130 zł
Terapia ręki
55 min.
130 zł
Diagnoza SI bez opisu / z opisem diagnostycznym
3 spotkania
400/450 zł
Integracja sensoryczna
55 min.
130 zł
Gimnastyka korekcyjna
55 min.
140 zł
Kinesiotaping - aplikacja
mała/średnia/duża
20/30/40 zł
Suchoigłowanie
30 min.
90 zł
Masaż leczniczy
30 min.
100 zł
Masaż leczniczy
45 min.
140 zł
Wydawanie opinii, zaleceń, zaświadczeń
Przygotowanie indywidualnych zaleceń do pracy z dzieckiem
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii SI
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii fizjoterapeutycznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii psychologicznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii pedagogicznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii logopedycznej
1 egz.
150 zł
Wydanie zaświadczenia
1 egz.
70 zł
Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na terapię / zajęcia grupowe
1 egz.
50 zł
Zajęcia grupowe
Karnet miesięczny
Terapia ręki grupowa
280 zł
Sensoryka dla smyka z elementami SI
280 zł
Treningi
Trening Umiejętności Społecznych - cykl 12 cotygodniowych spotkań trwających 90 min.
1 049 zł
Trening Umiejętności Społecznych - cykl 12 cotygodniowych spotkań trwających 90 min. - kontynuacja/drugie dziecko na zajęciach
950 zł
Kwalifikacja TUS
140 zł
Trening Kontroli Złości - cykl 12 cotygodniowych spotkań trwających 90 min.
1 049 zł
Trening Kontroli Złości - cykl 12 cotygodniowych spotkań trwających 90 min - kontynuacja
950 zł

Ta strona używa plików cookie