Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji i Rozwoju
Warszawa, Światowida 51 lok. U9
Psycholog i psychoterapeuta
Pierwsze spotkanie z psychologiem, konsultacja psychologiczna
50 min.
180 zł
Spotkanie diagnostyczne (ilość spotkań zależna od specyfiki diagnozy)
60 min.
180 zł
Wizyta domowa psychologa
60 min.
320 zł
Wizyta psychologa w placówce szkolnej / przedszkolnej
60 min.
320 zł
Sesja coachingowa z psychologiem
80 min.
300 zł
Sesja terapii indywidualnej dzieci / młodzież / dorośli
50 min.
170 zł
Diada terapeutyczna
50 min.
120 zł
Konsultacja u psychoterapeuty
50 min.
200 zł
Psychoterapia
50 min.
200 zł
Psychoterapia z terapeutą w trakcie szkolenia
50 min.
180 zł
Psychoterapia par/rodzinna
60/90 min.
220/300 zł
Doradztwo zawodowe
50 min.
150 zł
Biofeedback - trening koncentracji, pamięci, intelektu
Badanie diagnostyczne
2x 50 min.
360 zł
Trening biofeedback
50 min.
100/140 zł
Trening metodą Warnkego
Diagnostyka metodą Warnkego (konsultacja z rodzicem, omówienie diagnostyki oraz dokument potwierdzający diagnozę)
90-120 min.
360 zł
Diagnoza sensomotoryczna (w cenie dokument potwierdzający diagnozę sensoryczną i grafomotoryczną oraz zalecenia do terapii)
90 min.
220 zł
Trening podstawowy Warkego z terapeutą
45-60 min.
160 zł
Trening indywidualny z Brain Boy (wypożyczenie sprzętu do domu na 2 tygodnie)
200 zł
Sensomotoryka z elementami grafomotoryki i terapii ręki
50-60 min.
160 zł
Trening słuchowy SAS
Konsultacja i kwalifikacja / Wizyta kontrolna: online lub stacjonarnie (podstawowa audiometria)
50-60 min.
180 zł
Trening w gabinecie połączony z terapią ręki, grafomotoryką, terapią zajęciową
50-60 min.
160 zł
Trening testowy
od 100 zł
Trening pełny
od 1 350 zł
Trening uzupełniający
od 500 zł
Dodatkowa informacja z badania na piśmie
120 zł
Trening słuchowy wg Johansena
Diagnoza (audiometria tonalna, test na lateralizację oraz test dychotyczny, wywiad)
90-120 min.
350 zł
Płyta CD (płyta indywidualnie dobrana do problemów słuchowych dziecka)
200 - 250 zł
Wizyta kontrolna (co 6-10 tyg. po zakończeniu słuchania kolejnych płyt CD) - (Wysyłka do paczkomatu 12 zł , Link na chmurę 10 zł)
180 zł
Dodatkowa informacja z badania na piśmie
120 zł
Logopeda
Konsultacja z logopedą
30/60 min.
120/180 zł
Terapia logopedyczna
30/45/60 min.
90/130/180 zł
Masaż logopedyczny
15 min.
30 zł
Diagnoza logopedyczna
od 180 zł
Pedagog
Konsultacja z pedagogiem
60 min.
160 zł
Terapia pedagogiczna
60 min.
160 zł
Terapia pedagogiczna - reedukacja
60 min.
150 zł
Fizjoterapeuta
Konsultacja z fizjoterapeutą
60 min.
160 zł
Konsultacja SI
60 min.
160 zł
Fizjoterapia
55 min.
150 zł
Terapia ręki
55 min.
150 zł
Diagnoza SI
3 spotkania
480 zł
Opis diagnostyczny
70 zł
Integracja sensoryczna
55 min.
150 zł
Gimnastyka korekcyjna
55 min.
150 zł
Kinesiotaping - aplikacja
mała/średnia/duża
25/35/45 zł
Suchoigłowanie
30 min.
100 zł
Masaż leczniczy
30 min.
110 zł
Masaż leczniczy
45 min.
160 zł
Wydawanie opinii, zaleceń, zaświadczeń
Przygotowanie indywidualnych zaleceń do pracy z dzieckiem
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii SI
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii fizjoterapeutycznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii psychologicznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii pedagogicznej
1 egz.
150 zł
Wydanie opinii logopedycznej
1 egz.
150 zł
Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na terapię / zajęcia grupowe
1 egz.
60 zł
Wydanie zaświadczenia
1 egz.
80 zł
Treningi
Trening Umiejętności Społecznych - płatne semestralnie z góry lub w 3 ratach
90 min.
110 zł
Trening Umiejętności Społecznych- płatne semestralnie z góry lub w 3 ratach
60 min.
95 zł
Kwalifikacja TUS
150 zł
Trening Kontroli Złości - płatne semestralnie z góry lub w 3 ratach
90 min.
110 zł
Trening Kontroli Złości - płatne semestralnie z góry lub w 3 ratach
60 min.
95 zł

Ta strona używa plików cookie