Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji i Rozwoju
Warszawa, Światowida 51 lok. U9

Terapia pedagogiczna

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, przyswajaniu nowych informacji, czytaniu. W trakcie terapii eliminujemy przyczyny niepowodzeń szkolnych i zaburzenia jak dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Terapia pomaga przy zaburzeniach percepcji wzrokowej czy słuchowej, również przy wadach słuchu fonematycznego.

Terapia pedagogiczna jest prowadzona w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Ma na celu nie tylko wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania, ale także rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne możliwości, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, usprawnianie zdolności koncentracji.

Przeprowadzamy diagnozę a następnie tworzymy grupy i dostosowujemy plan pracy do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, by terapia przyniosła zamierzone efekty. Terapię warto rozpocząć jak najwcześniej - już w wieku przedszkolnym, gdy dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się - np. Twoje dziecko nie lubi rysować, słabo dociska kredkę, szybko się męczy, krótko koncentruje się na zadaniu, jest zbyt ruchliwe.

Aby terapia była skuteczna niezbędna jest systematyczność w uczestniczeniu w zajęciach oraz praca w domu zgodnie z wytycznymi specjalisty prowadzącego terapię.Terapia grupowa (2-5 osób) 70 zł/h

W naszej poradnii istnieje możliwość zapisania dziecka również na indywidualną terapię pedagogiczną. Terapia indywidualna 120 zł/h

Ta strona używa plików cookie