Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji i Rozwoju
Warszawa, Światowida 51 lok. U9

Punkt ADHD dla dzieci

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z towarzyszącym mu deficytem uwagi. Dzieci z ADHD wydają się niegrzeczne, nieposłuszne, leniwe a przy nasilonych objawach nawet są postrzegane jako dzieci przekraczające wszelkie granice. Te symptomy, błędnie postrzegane jako „niegrzeczne zachowanie” koncentrują się w trzech sferach: nadmiernej ruchliwości, zaburzeniach koncentracji uwagi i nadmiernej impulsywności. Dlatego w leczeniu dziecka tak ważna jest świadomość choroby i współpraca ze wszystkimi osobami z najbliższego otoczenia dziecka a także z placówką opiekuńczo-wychowawczą czy szkołą, do której uczęszcza.

Dziecko z ADHD to normalne dziecko. Ma swoje zainteresowania, pasje. Charakter. Swoje cele i marzenia. To nie zbiór symptomów a człowiek, któremu trzeba pomóc. W leczeniu objawów trzeba pamiętać, że przede wszystkim dziecko ma pozostać sobą. Niezwykle ważne i trudne jest odróżnienie objawów choroby od charakteru dziecka. W naszej poradni pomożemy Ci zrozumieć Twoje dziecko i nauczyć się postępować tak, by Wasza codzienność nie odbiegała znacznie od codzienności każdej innej rodziny.

W leczeniu ADHD opieramy się na łącznym zastosowaniu różnych metod terapeutycznych i oddziaływań społecznych, uzupełnionych w razie konieczności podawaniem leków

W ramach terapii ADHD oferujemy

 • psychoterapię indywidualną dla dziecka
 • psychoterapię grupową dla dziecka
 • terapię rodzinną
 • treningi umiejętności społecznych

Psycholog młodzieży

Zauważyłeś u swojego nastolatka częste zmiany nastroju, lęki, fobie? Dostrzegasz, że zmaga się z jakimiś problemami i nie do końca sobie z nimi radzi.? Skonsultuj się z naszym wyspecjalizowanym terapeutą z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży ma wpływ na ich funkcjonowanie w społeczeństwie, rozwój intelektualny i fizyczny. Od niego zależy ich przyszłość. Dlatego nie warto zwlekać. Im szybciej zaczniemy pracować nad problemem, tym większe szanse na szybkie jego wyeliminowanie. W sferze psychicznej pogłębianie się problemów jest szczególnie niebezpieczne, bo może prowadzić do depresji i jej dalszych konsekwencji. W naszej poradni pomagamy w całościowych zaburzeniach rozwoju (ADHD, Autyzm, AS i SE), trudnościach szkolnych, lękach, fobiach, nerwicy, zaburzeniach odżywiania się, depresji, zaburzeniach osobowości.

Zadbaliśmy o to, byście Wy i Wasi nastolatkowie dobrze czuli się tak w naszych wnętrzach jak i w naszym przyjaznym, empatycznym towarzystwie. Zapewniamy do tego odpowiednie warunki, stwarzając przyjazną atmosferę, pełną szacunku i akceptacji.

Autyzm

"Życie jest dziełem, nieustającą pracą"

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku dziecka z autyzmem. Największa trudność, z jaką spotykają się rodziny polega na znalezieniu najlepszego leczenia dla dziecka, opiekuńczych, wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów, którzy posiadają głębokie zrozumienie tego złożonego zaburzenia.

Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe, ma własny zestaw mocnych stron, swoje unikalne potrzeby i stoi przed wyzwaniami sobie tylko właściwymi. Naszym celem jest połączenie się z dzieckiem i zaprojektowanie zindywidualizowanego programu leczenia, który znacznie poprawi jego życie. Zapewniamy również psychologiczne wsparcie dla rodziców i opiekunów. Bo Ty jesteś taka samo ważny.

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
(w tym zespół Aspergera)

Nie znamy dwojga dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, u których występowałyby takie same trudności. Absolutnie każdy z naszych dotychczasowych podopiecznych jest unikalny. Wachlarz trudności (poznawczych, społecznych, emocjonalnych i innych) jest tak szeroki, że nauczył nas z pokorą przyglądać się funkcjonowaniu każdego małego bohatera indywidualnie. Nigdy nie zakładać nic z góry, nie kwestionować oczywistości.

Nasze gabinety i sale zajęć zaprojektowaliśmy w sposób pozwalający dostosować elementy takie jak faktury materiałów, natężenie światła, poziom dźwięków, do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych. Rozumiemy, jak kluczowa jest wczesna interwencja i jak nieprawdopodobne efekty potrafią uzyskać nasi podopieczni, jeśli intensywnie wspomożemy ich rozwój. Zebraliśmy zespół specjalistów, którzy wspólnie opracowują indywidualne programy terapeutyczne i zalecenia do pracy. Łączymy wiedzę psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, ekspertów w zakresie integracji sensorycznej i innych. Wspólnie z Rodzicami tworzymy Indywidualne Programy Terapeutyczne na podstawie których prowadzone są zajęcia rozwijające. Regularnie przeprowadzamy ewaluację tych programów i modyfikujemy je zgodnie z tempem osiągnięć naszych bohaterów. W codziennej pracy nie zapominamy o Rodzicach. To nasi prawdziwi Superbohaterowie. Mamy dla nich grupy wsparcia, warsztaty i indywidualną opiekę psychologa. Naszym nadrzędnym celem jest transformacja autyzmu z deficytu w Supermoc! Ciężko pracujemy, aby nasi podopieczni wyrośli na szczęśliwych dorosłych, samodzielnych i osiągających wiele sukcesów.

Trening umiejętności społecznych

Twoje dziecko ma trudności w wyrażaniu emocji, nie potrafi komunikować się z innymi ludźmi, integrowanie się w grupie jest dla niego przerażające, dyskutowanie, odbieranie krytyki ale i jej wyrażanie sprawia mu trudności?

Jeśli tak trening umiejętności społecznych jest dla niego.

Celem terapii jest poprawienie funkcjonowania dziecka wśród innych ludzi. Zajęcia odbywają się w grupach, a pacjenci odpowiednio dopasowani do siebie przez naszego specjalistę, tak by terapia przebiegała w przyjemnej atmosferze i była skuteczna.

Pod czujnym okiem terapeuty dzieci odgrywają różne scenki. Mają przy tym za zadanie obserwować zachowania innych uczestników terapii i swoje. O ile analizowanie zachowań innych ludzi jest stosunkowo łatwe, o tyle trudniej jest oceniać własne postępowanie. Dlatego by trening był skuteczny sesje są nagrywane, w późniejszym etapie odtwarzane i analizowane wspólnie.

Po terapii dziecko nabędzie umiejętności:

 • rozpoznawania własnych myśli i uczuć oraz dostrzeganie ich wpływu na swoje zachowanie i dokonywanie wyborów,
 • wyrażania krytyki i radzenia sobie z nią, gdy jest kierowana pod jego adresem,
 • odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
 • samokontroli,
 • dyskutowania - zadawania pytań, słuchania, wyrażania myśli,
 • odmawiania,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • rozróźniania uczuć swoich i innych

Diagnoza gotowości szkolnej

Nikt tak nie widzi jak dzieci szybko rosną jak rodzice. Ani się obejrzymy a nadchodzi czas przełomowy - rozpoczęcie nauki w szkole. Z przerażeniem i ekscytacją wchodzimy w ten nowy etap życia - nowy zarówno dla dziecka jak i dla nas rodziców. Odnalezienie się w tej nowej sytuacji jest wyzwaniem dla całej rodziny. Dla małego SUPERBOHATERA te zmiany oznaczają dostosowanie się do nowych reguł, nowego środowiska, nowego trybu pracy, współpracy w grupie. To też stresy związane z ocenianiem i rywalizacją rówieśniczą.

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu określenie, czy dziecko 5-6 letnie jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Jak przygotować więc nasze dziecko do nowej sytuacji?

To proces długotrwały, który już zaczął się w przedszkolu. Stopniowo nasze dzieci nabierały umiejętności poznawczych i społecznych, mające przygotować je do szkolnych wyzwań. Ale czy nasze szczęście jest już gotowe by się z tym zmierzyć?

Dla kogo jest diagnoza gotowości szkolnej?

 • Dla dzieci, których rodzice i opiekunowie zastanawiając się nad posłaniem do szkoły dziecka pięcioletniego (obowiązek szkolny narzuca rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie dziecka, które w danym roku szkolnym skończy 7 lat, ale dopuszcza możliwość rozpoczęcia nauki przez dziecko rok młodsze).
 • Dla dzieci ze zdiagnozowanym zaburzeniami

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia jest procesem, w którym zaglądasz w głąb siebie – poznajesz swoje mocne i słabe strony, odkrywasz ograniczenia i blokady, uczysz się pełnej akceptacji siebie.

Pomagamy Ci w trudnych momentach w życiu, uczymy jak pokonywać słabości i nazywać targające Tobą emocje. Terapia to czas na poznanie swoich schematów zachowania i postępowania i możliwość, by w świadomy sposób zmienić te, które już Ci nie służą

Efektywna psychoterapia jest możliwa tylko wtedy, gdy jest zaufanie między pacjentem a terapeutą. Współpracujemy więc tylko z terapeutami o najwyższych standardach. Posiadamy wysokie kompetencje w pracy psychoterapeutycznej , terapii par i małżeństw oraz terapii dzieci i młodzieży.

Specjalizujemy się w takich problemach jak:

 • Zaburzenia lękowe,
 • Obniżony nastrój,
 • Nerwica,
 • Depresja,
 • Problemy w relacjach,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Problemy małżeńskie,
 • Mutyzm wybiórczy
 • Kryzysy rozwojowe młodzieży
 • Kryzysy par i małżeństw

Psychoterapia Tańcem i Ruchem

Psychoterapia tańcem i ruchem oparta jest na idei, że ciało i umysł są nierozłączne, że ruch i postawa ciała odzwierciedlają wewnętrzny stan człowieka, a zmiany w ruchu mogą prowadzić do zmian w psychice, wspomagając zdrowienie i rozwój. Psychoterapia Tańcem i Ruchem czerpie z szerokiego zakresu wiedzy m.in. z psychologii jednostki i grupy, psychologii rozwojowej, rozwojowego ruchu ciała, psychopatologii, analizy i obserwacji ruchu, komunikacji niewerbalnej.

jest metodą psychoterapeutyczną, która wykorzystuje taniec i ruch jako proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej (Payne, 1996)

Podczas psychoterapii nie ma nauki choreografii czy sekwencji tanecznych. Stąd wcześniejsze doświadczenie taneczne nie jest potrzebne. To co ważne, to wsłuchanie się we własne ciało i pozwolenie mu na ruch, który będzie autentyczny, nie ładny. Taki, jaki jest, jest dobry. Na bazie właśnie tego ruchu powstają refleksje do omówienia w znaczeniu psychologicznym.\ Celem będzie odnalezienie połączeń z życiem codziennym, tak, aby bardziej świadomie i bardziej satysfakcjonująco żyć w świecie.

Dla kogo?

 • dzieci,
 • młodzież,
 • osoby dorosłe,

Z Psychoterapii Tańcem i Ruchem mogą skorzystać szczególnie osoby cierpiące na:

 • zaburzenia lękowe,
 • nerwice,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się),
 • PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
 • uzależnienia, współuzależnienia,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia osobowości,
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • choroby afektywne (depresja, mania, choroba afektywna dwubiegunowa),
 • autyzm,
 • SM (stwardnienie rozsiane), choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera,
 • choroby onkologiczne i inne choroby somatyczne,
 • epilepsja,
 • upośledzenie lekkie,
 • zaburzenia psychosomatyczne,

Również osoby, które przeżywają:

 • kryzys w życiu osobistym, kryzys tożsamościowy,
 • trudności doświadczane w relacjach,
 • niemożność nawiązania/utrzymania bliskiej relacji,
 • poczucie osamotnienia, wyobcowania,
 • odczuwanie stałego zniechęcenia, obniżonego nastroju, apatii,
 • zaburzenia nerwicowe, depresję, nawracające stany depresyjne,
 • zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania,
 • utraty bliskiej osoby, doświadczenie traumy, przemocy,
 • choroby oraz dolegliwości psychosomatyczne,
 • doświadczanie chorób przewlekłych,
 • cierpienie spowodowane doświadczeniem uzależnienia bliskiej osoby,
 • trudności z obszaru funkcjonowania seksualnego,

Z psychoterapii tańcem i ruchem najpełniej skorzystają osoby, które:

 • zwykle unikają wyrażania uczuć albo wyrażają swe emocje używając nieadekwatnych słów,
 • doświadczają uczuć czy przeżyć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się niemożliwe,
 • problemy swe odzwierciedlają w sylwetce ciała, w trudnościach w poruszaniu się,
 • doświadczają stałego napięcia czy zablokowania pewnych części ciała - co może występować zarówno w nadpobudliwości psychoruchowej, jak i zaburzeniach lękowych i depresyjnych,
 • mają kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała charakterystycznym w zaburzeniach odżywiania,
 • doświadczają niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania - objawy obecne w zaburzeniach osobowości, u Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • doświadczają trudności emocjonalnych, wewnętrznych konfliktów czy dużego stresu,
 • chcą poprawić osobiste umiejętności w porozumiewaniu się, odkrywaniu swego wnętrza lub samo zrozumienia,

Ta strona używa plików cookie