Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji i Rozwoju
Warszawa, Światowida 51 lok. U9

Mikropolaryzacja

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS (ang. transcranial direct current stimulation) czyli mikropolaryzacja mózgu jest metodą wykorzystującą zjawisko plastyczności mózgu – wspomaga proces odbudowy i tworzenia nowych połączeń nerwowych, umożliwia przywrócenie integralności centralnego układu nerwowego. Jest również metodą wspomagającą proces terapeutyczny – obserwuje się wyższą skuteczność i efektywność terapii aż o 44%.

Mikropolaryzacja mózgu ma zastosowanie w terapii zaburzeń:

  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • Zespołu Downa,
  • autyzmu,
  • wad genetycznych,
  • mózgowego porażenia dziecięcego,
  • udarów,
  • zaburzeń psychoemocjonalnych,
  • chorób psychicznych (min. depresja, schizofrenia).

Zabiegi stymulujące korę mózgową w zakresie terapii zaburzeń mowy wpływają na poprawę rozumienia, rozwój mowy czynnej i fluencji słownej, usprawnienie procesów poznawczych: uwagi, pamięci długotrwałej, pamięci roboczej, wspieranie umiejętności szkolnych i procesu uczenia się oraz usprawnianie zdolności podejmowania decyzji i planowania. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS polega na przyłożeniu dwóch elektrod do głowy (anoda, katoda) oraz podaniu prądu o wartości nie przekraczającej zazwyczaj 1mA. Dochodzi wówczas do polaryzacji komórek piramidowych na ich błonie podstawowej w warstwach korowych mózgu. Stymulacja mózgu jest zabiegiem nieinwazyjnym, podczas którego pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Cykl terapeutyczny polega na 10 codziennych sesjach stymulujących z nie więcej niż 2 dniami przerwy. Mózg poddawany jest od kilku do kilkunastominutowej stymulacji prądem stałym. Podczas podpięcia zaleca się wykonywanie aktywności przyjemnych dla pacjenta, a neurorehabilitacja powinna odbyć się w czasie do 2 godzin po stymulacji prądem. Efekty obserwuje się po około 1-2 miesiącach po zakończonej serii zabiegów stymulujących. W celu uzyskania lepszych rezultatów zaleca się powtórzenie zabiegu, jednak nie wcześniej niż po 2-3 miesiącach. W tym czasie powinna być terapia wspomagająca min, terapie słuchowe, SI, sensomotoryka i inne. Mikropolaryzacja jest wykonywana na najwyższej klasy sprzęcie Rebox Physio tDCS. Na naszych turnusach łączymy ją z Neuroakustyczną Terapią Mózgu, Terapią Warnkego, terapią Acces Bar, multi terapią pedagogiczną i treningiem sensomotorycznym ( w zależności od potrzeb pacjenta)

Ta strona używa plików cookie