Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji i Rozwoju
Warszawa, Światowida 51 lok. U9

SMART MIND Biofeedback – fitness dla mózgu

Chcesz wzmocnić w swoim dziecku koncentrację uwagi, motywację, zachowanie, pewność siebie i odporność na stres? SMART MIND Biofeedback to usługa zajęć umożliwiająca poprawę zdolności całego mózgu u dzieci i młodzieży!

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda treningu umysłu, umożliwia zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. W sposób zupełnie bezpieczny i bezinwazyjny pozwala nam uczyć się wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby pracował on szybciej i efektywniej. Oznacza to, że w toku treningu EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje mózgu wzmacniając rozwój fal mózgowych, których jest za mało a zminimalizować ilość tych fal, których jest za dużo i są niepożądane. Zajęcia Biofeedback poprawiają pamięć i motorykę ciała, zwiększają koncentrację uwagi, polepszają samopoczucie i wiarę we własne możliwości.

Celem treningu EEG Biofeedback jest tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Trening odbywa się wyłącznie na poziomie naszych myśli przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu medycznego Elmico Medical. Trening jest przyjemny i bezinwazyjny. Tak więc dzięki rozwiązaniom technologicznym możemy obserwować i modyfikować biologiczne funkcjonowanie mózgu w zakresie występującyh fal. Uczestnik treningu w sposób świadomy i przyjemny dąży do uczenia się, kontroli i wzmacniania pożądanych częstotliwości co przekłada się na poprawę funkcjonowania organizmu. Chcesz wiedzieć jak pracuje umysł? Zapisz się na badanie QEEG!

Po co bada się czynność bioelektryczną mózgu? Kilka słów o diagnostyce QEEG

Badanie-Diagnozę QEEG przeprowadza się w celu wykrycia przyczyn zaburzeń i wybrania najwłaściwszej ścieżki terapeutycznej. Wynik badania pozwala na wsakzanie kierunku do wystawienie opinii specjalistycznych, m.in. np dostosowujących wymogi szkolne dla potrzeb i możliwości ucznia.

Dzięki badaniu dostajemy szereg istotnych informacji o stanie funkcjonowania pracy mózgu, są to dane, które także pozwolą na zaplanowanie protokołu treningowego. Wynik badania QEEG ukazuje nam poziom elektryczności mózgu (ilość prądu w mózgu) i dzięki niemu jesteśmy w stanie określić faktyczny stan pracy mózgu i jego predyspozycje np. czy osoba badana ma większe predyspozycje do nauk ścisłych, czy może dominują zdolności manualne lub kreatywność artystyczna. Na podstawie wyników badania QEEG można wstępnie określić czy są podstawy do dalszej diagnostyki np. w przypadku podejrzenia ADHD, dysleksji itp.

Badanie-diagnoza QEEG jest niezbędnym narzędziem diagnostycznym, które pomaga ocenić pracę mózgu i występujące w nim nieprawidłowości, a trening Biofeedback jest stosowaną metodą wzmacniania i regulacji pracy naszego mózgu.

Korzyści Treningu Umysłu

Dzięki badaniu QEEG wiesz jak funkcjonuje praca mózgu, kiedy decydujesz się na sesje treningowe biofeedback to naczelnym celem jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowego wzorca i funkcjonowania fal mózgowych. Wykorzystując neuroplastyczność mózgu, trenowane nowe „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Korzyści jakie odczuwasz po sesjach treningowych Biofeedback:

  • poprawia się ogólne samopoczucie
  • koncentracja ulega poprawie i zmniejsza się męczliwość umysłu na skutek wysiłku
  • wzrasta odporność na stres
  • poprawia się umiejętność elastycznego myślenia i przetwarzania informacji istotnych w procesie edukacji
  • poprawia się reagowanie na bodźce i zwiększa błyskotliwość
  • pobudza się kreatywność
  • następuje zmiana podejścia do rozwiązywania problemów
  • nasz organizm na skutek mniejszej męczliowści pracy mózgu zaczyna wytwarzać większą ilość energii do pracy, co skutkuje lepszymi wynikami również w życiu codziennym

Ta strona używa plików cookie